Klasztor w Trutowie

Przedmiotem koncepcji jest ogród przyklasztorny – ogród Karmelitów. Symbolika topografii miejsca oraz charakter projektowanego obiektu (klasztor położony na szczycie wzniesienia oraz projektowany ogród) – są elementami silnie nawiązującymi do Karmelu. Góra Karmel koło Hajfy w Palestynie jest siedzibą pustelników, przy czym słowo „Karmel” oznacza ogród.

Części ogrodu z jakich składa się założenie:

  • bezpośrednio przylegająca do klasztoru oraz do bramy głównej – część reprezentacyjno-ozdobna
  • na skarpie znajdziemy część ogrodową – użytkowo-wypoczynkową podzieloną na: ogród ziołowo-warzywny, ogród owocowy – sad, ogród rekreacyjno-wypoczynkowy z altaną i placem zabaw otoczonym łąką kwietną

Wejścia do ogrodu oraz alejki ogrodowe znajdują się na osiach kompozycyjnych całego założenia (nie wyłączając budynku klasztoru i kościoła) – patrz plan. Obiekt pomimo znaczących różnic wysokościowych dostępny jest dla osób niepełnosprawnych oraz osób z wózkami dziecięcymi.

ObiektProjekt zagospodarowania terenu przy klasztorze OO. Karmelitów w Trutowie. Projekt koncepcyjny.
LokalizacjaTrutowo gm. Kikół k. Lipna
ZamawiającyKlasztor OO. Karmelitów w Trutowie
Powierzchnia5 600 m2
ZakresKomunikacja w tym dostosowanie do osób poruszających się na wózkach (przy bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu), mała architektura, gospodarowanie wodami opadowymi, roboty ziemne – ukształtowanie tarasów ziemnych, murów oporowych i skarp, oświetlenie.