Patio przy CKZiU

Przedmiotem projektu jest patio bez zadaszenia, otoczone zabudową CKZiU Nr1 w Warszawie. Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia udziału zieleni, wymiany nawierzchni oraz wprowadzenia infrastruktury ulepszającej funkcjonalność patio – w tym wprowadzenie elementów edukacyjnych. Projektowane zagospodarowanie terenu ma udostępnić daną przestrzeń dla uczniów/studentów przedmiotowej placówki oświatowej jak i dla społeczności lokalnej w ramach projektów dzielnicowych.

Projektowane elementy

 • alejki utwardzone
 • el. linearne z klinkieru drogowego w kolorze pomarańczowym
 • nawierzchnia drewniana będąca niewielkim placykiem integracyjnym, na którym mogą również odbywać się zajęcia szkolne
 • ławy stalowo drewniane podłużne z oparciami oraz bez oparć
 • ławy trójkątne – siedziska bryłowe drewniane
 • kosze na odpadki – z segregacją
 • zagłębienie terenowe -40cm z murkiem oporowym dookoła i siedziskiem z nawierzchni drewnianej. Zagłębienie, oprócz nasadzeń roślinności wrzosowisk, jest miejscem montażu deku drewnianego na wspornikach tworzywowych – konstrukcja składana, przenośna, montowana na okoliczność imprez kulturalnych w celu zwiększenia powierzchni widowni (niska zieleń znajdować się będzie wówczas pod dekiem/konstrukcją) – zapewnienie wielofunkcyjności przestrzeni
 • „Żagle” zacieniające – tekstylne – mocowane do słupów stalowych
 • konstrukcja wsporcza pod pnącza
 • istniejące panele Fotowoltaiczne na stalowych projektowanych podkonstrukcjach –
  wg. projektu autorskiego

Instalacje i sieci

 • podziemne zbiorniki retencyjne na deszczówkę wraz z systemem nawadniającym
 • kanalizacja (odwodnienie)
 • oświetlenie terenu LED

ObiektProjekt zagospodarowania terenu patio przy budynku CKZiU Nr 1 w Warszawie
LokalizacjaWarszawa, ul. Księcia Janusza 45/47
ZamawiającyUrząd Miasta Stołecznego Warszawy
Powierzchnia1200 m2
ZakresKomunikacja, mała architektura, oświetlenie, odwodnienie, nawodnienie, zieleń
Opisprzestrzeń publiczna, patio szkolne