Plac zabaw i skwer ul. Lecha

Zaprojektowano kameralną przestrzeń publiczną, będącą miejscem spotkań, wypoczynku oraz zabaw dla lokalnej społeczności. Skwer został zaprojektowany w konwencji naturalnej (organiczne formy, naturalne materiały, zieleń) z mocnym nawiązaniem do historii miejsca – przez które przepływała niegdyś Rzeka Brodnia (stąd nazwa części Targówka – Bródno). Jako, że projektowany skwer mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Bródnowskiego, którego przebieg pokrywa się z głównym korytem dawnej rzeki Brodni – w projekcie obecny jest motyw wodny, przypominający rozlewisko rzeczne. Przejawia się on w niebieskiej, gładkiej nawierzchni z betonu lanego oraz betonu lanego ze żwirem eksponowanym. Przy brzegach nawierzchni nie brakuje wtopionych głazów czy też fragmentu nawierzchni z otoczaków rzecznych. Dodatkowo, na terenie placu występuje obiekt wodny w postaci fontanny i poidła miejskiego. Roślinność projektowana w większej części nawiązuje do roślinności przywodnej (trawy wysokie ozdobne, wierzby e.t.c.) Drewniane urządzenia oraz palisadowe ogrodzenie przypominają zabudowę grodziskową, która założona została w X w. na terenie Targówka pośród rozlewisk rzeki Brodni.

Na skwerze znajduje się wolna przestrzeń komunikacji i odpoczynku biernego (miejsca z ławkami) oraz wygrodzony drewnianą, niską palisadą plac zabaw o nawierzchni piaskowej, na której posadowione są drewniane urządzenia zabawowe. Na placu zabaw jak i na pozostałej powierzchni skweru znajdują się połacie zieleni: trawnik, nasadzenia krzewów, paproci oraz traw ozdobnych. Bardzo istotnym elementem zieleni są adaptowane wierzby o wyjątkowych walorach krajobrazowych, które nocą podświetlone są od dołu.

ObiektProjekt budowlano-wykonawczy skweru u zbiegu ulic Rajmunda i Lecha
LokalizacjaWarszawa
ZamawiającyUrząd Miasta Stołecznego Warszawy
Powierzchnia1 500 m2
ZakresKomunikacja, mała architektura, instalacje elektryczne – podświetlenie drzew oraz fontanny, instalacje wodno-kanalizacyjne (fontanna, poidło miejskie, odwodnienie terenu), automatyka fontannowa wraz komorą technologiczną, zieleń