Plac zabaw ul. Uroczysko

Przedmiotem projektu jest ogólnodostępna przestrzeń publiczna o funkcji rekreacyjno-zabawowej. Plac zabaw jest inspirowany prawdziwym krajobrazem z urozmaiconą rzeźbą terenu, zielenią oraz infrastrukturą. Oprócz zabawy na konwencjonalnych urządzeniach, dzieci pokonują określone trasy oraz przewyższenia terenowe.
Obiekt jest podzielony na część do gier i zabaw z piłką (wydzielenie palisadowym piłkochwytem), część trampolin, część zabawową dla dzieci młodszych na polu piaskowym wraz z górą ze zjeżdżalniami oraz część z urządzeniami sprawnościowymi dla dzieci starszych. Wszystkie obszary dostępne są z szerokiej alei wyposażonej w ławki dla opiekunów, przebiegającej wzdłuż placu. Aleja jest jednocześnie dostępem technologicznym dla obiektu.
W rejonie pasa drogowego zaprojektowano toaletę publiczną dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz niewielką fontannę posadzkową – w części wejściowej poza placem zabaw (etap drugi budowy).
Całość została oświetlona latarniami o wys. 5m – LED oraz objęta monitoringiem.

ObiektProjekt placu zabaw przy u. Uroczysko w Warszawie. Projekt budowlano-wykonawczy.
LokalizacjaWarszawa
ZamawiającyUrząd Miasta Stołecznego Warszawy
Powierzchnia2 700 m2
ZakresKomunikacja, mała architektura, instalacje elektryczne (oświetlenie), monitoring, instalacje wodociągowe i kanalizacyjne (fontanna i toaleta publiczna), automatyka fontanny wraz z komorą technologiczną, zieleń