Skwer Ekologiczny

Przestrzeń publiczna o charakterze ogrodu miejskiego o funkcji rekreacyjno-edukacyjnej. Teren o długości ok. 100m został podzielony na trzy strefy:

  • „strefę ptaków” (roślinność owocująca zwabiająca ptaki)
  • „strefę motyli” (roślinność kwitnąca zwabiająca motyle)
  • „strefę pszczół” (zwabiająca dzikie owady zapylające)

Na terenie obiektu, oprócz roślinności oraz mebli miejskich rozstawiono elementy informacji ekologicznej w postaci tablic, ula oraz kamiennych piktogramów w nawierzchni. Edukacja dotyczy zastosowanej flory, związanej z nią fauny oraz problemu zagrożenia dzikich owadów zapylających, ich znaczenia dla człowieka oraz sposobów ochrony. Obiekt znajduje się przy ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż Kanału Bródnowskiego.

ObiektSkwer Edukacji Ekologicznej. Projekt budowlano-wykonawczy.
LokalizacjaWarszawa
ZamawiającyUrząd Miasta Stołecznego Warszawy
Powierzchnia1910 m2
ZakresKomunikacja, mała architektura (w tym konstrukcje drewniane), instalacje elektryczne, zieleń