Żoliborz artystyczny

Przedmiotem projektu jest ogólnodostępny teren zieleni urządzonej o charakterze naturalistycznym, nawiązującym ideowo do nazwy „Ptasi Zakątek”. Głównym założeniem projektowym było pozostawienie jak największej ilości istniejących drzew oraz stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji wśród istniejącej zieleni. W świetle warunków terenowych, kształtu działek oraz wyników procesu konsultacyjnego, wprowadzono takie elementy zagospodarowania terenu jak: – ścieżki spacerowe z których można wyróżnić komunikację główną tzw. tranzytową, przecinającą wzdłuż cały obiekt oraz węższe ścieżki o charakterze kameralnym, wprowadzające w zieleń. Projektowana komunikacja jest oświetlona i wyposażona w ławki i kosze.
Dodatkowo w terenie znajdują się takie urządzenia jak: poidło miejskie, stoliki szachowe, stoły do tenisa, elementy edukacji przyrodniczej w postaci budek lęgowych, „hotelu” dla owadów zapylających, tabliczek informacyjnych.

Elementami odróżniającymi dwa przedstawione warianty są:

  • wariant 1: trój-stanowiskowy plac do gry w koszykówkę o nawierzchni syntetycznej. Kosz jest konstrukcją jedn-słupową o trzech obręczach koszowych, skierowanych w różne strony. Oprócz swej praktycznej funkcji pełni również funkcję symboliczno-estetyczną, będą formą rzeźby przypominającą drzewo.
  • wariant 2: taras drewniany, którego krawędzie ostrymi liniami wchodzą pomiędzy drzewa niczym kra lodowa. Taras jest przestrzenią wielofukncyjną, integrującą lokalną społeczność (wypoczynek, wystawy, kameralne koncerty e.t.c.)

Połączenia funkcjonalno-przestrzenne:

  • Połączenia o zasięgu lokalnym – okołoosiedlowym – Stworzenie tras biegowych (pętli) o długościach: 250m, 500m, 1000m z których najdłuższa (1000m) wykracza poza obiekt, włączając w trasę miedzyosiedlowe, lokalne drogi. Każda z tras posiada swoje oznaczenie kolorystyczne. Wzdłuż każdej z tras projektuje się montaż elementów identyfikacji wizualnej w postaci słupków dystansowych (słupki w kolorze odpowiadającym danej trasie z pomiarem dystansu od startu do mety co 100-250m).
  • Połączenia o zasięgu dzielnicowym: Podłączenie do linearnych obiektów (obecnie nieurządzonych), których warunki formalne oraz topograficzne pozwalają na stworzenie ciągów łączących „Ptasi zakątek” z Laskiem na Kole oraz innymi terenami zieleni. Powstanie w ten sposób system terenów zieleni w postaci „pierścienia” będący wyraźną strukturą na tle systemu terenów zieleni miejskiej Dzielnicy.

ObiektAnaliza możliwości wykonawczych zagospodarowania terenu na odcinku od ul. Ficowskiego do ul. Dygata. Dwa warianty koncepcyjne.
LokalizacjaWarszawa – Żoliborz Artystyczny
ZamawiającyUrząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Żoliborz
Powierzchnia1,3 ha
ZakresKomunikacja, mała architektura, instalacje elektryczne oraz sanitarne, zieleń