Żyrardów

Zaprojektowano ogólnodostępny teren zieleni o funkcji: społecznej (integracja społeczna), kulturalnej, rekreacyjnej oraz sportowej. Miejsce inspirowane jest w stylistyce naturalnymi siedliskami nadwodnymi w połączeniu z elementami tożsamości miasta Żyrardowa, które to przejawiają się w elementach wyposażenia terenu takich jak: stalowe koła zębate, tryby „zatopione” w nawierzchni, urządzenia siłowni plenerowej nawiązujące do maszyn przędzalniczych, stojaki rowerowe przypominające rurociągi technologiczne, całoroczne zadaszenia membranowe przypominające rozpięte nad siłownią płótna – nawiązanie do przemysłu tkackiego.

Głównymi jednostkami programowymi obiektu są:

  • ścieżka pieszo rowerowa – docelowo podłączona do miejskiego systemu komunikacji rowerowej
  • spacerowe alejki wśród roślinności, z kameralnymi miejscami wypoczynku biernego, wyposażonymi w ławki, kosze, stojaki rowerowe
  • siłownia plenerowa z zadaszeniami membranowymi – urządzenia posiadające motywy maszyn przędzalniczych oraz motywy instalacji przemysłowych
  • wolna, niezdefiniowana użytkowo powierzchnia drewniana w okolicach linii brzegowej. Miejsce, poza funkcją widokowo-wypoczynkową może czasowo służyć kameralnym imprezom kulturalnym (czytanie poezji, działalność teatralna, koncertowa), wystawom plenerowym, wydarzeniom sportowym (grupowe zajęcia fitnessowe na wolnym powietrzu)
  • gabiony z siedziskami drewnianymi będące miejscem wypoczynku bezpośrednio nad wodą
  • rabaty roślinne wraz z drzewami
  • polana trawiasta – „piknikowa” do uprawiania dowolnych aktywności na świeżym powietrzu

ObiektZintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie, służący aktywizacji społecznej i gospodarczej - Zmiana sposobu użytkowania wspólnej przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie terenu o funkcji społecznej i rekreacyjnej. Projekt budowlano-wykonawczy.
LokalizacjaŻyrardów
ZamawiającyUrząd Miasta Żyrardów
Powierzchnia4 500 m2
ZakresKomunikacja, mała architektura (w tym autorskie urządzenia siłowni plenerowej nawiązujące wyglądem do maszyn przędzalniczych, zadaszenia membranowe całoroczne nad siłownią ), instalacje elektryczne, monitoring, instalacje sanitarne - w tym toaleta publiczna, umocnienie brzegu gabionami, zieleń