Ciechocin

Przestrzeń prywatna o charakterze ogrodowym, z zabudowaniami położonymi nad stawem. Teren posiada bardzo zróżnicowaną rzeźbę terenu, gdzie różnica rzędnych pomiędzy bramą wjazdową a budynkiem wynosi ok. 10m. Do budynku prowadzi aleja główna obsadzona platanami. Wzdłuż alei zbudowano mur oporowy o zmiennej wysokości, podtrzymujący masyw ziemny. Idąc od rejonów położonych najwyżej znajdziemy tu takie jednostki ogrodowe jak:

  • ogród leśny z kamienną „rzeką” – tzw. „sucha rzeka”, która w okresie wzmożonych opadów zbiera wodę z terenu i odprowadza ją do stawu
  • lasek brzozowy a trawami ozdobnymi
  • ogród użytkowy – wydzielony, zgeometryzowany, otoczony murem ceglanym
  • rzędowe nasadzenia na stoku – o charakterze rolniczym (zgodnie z funkcją terenów sąsiednich)
  • ziemianka, której drzwi znajdują się w murze oporowym
  • ogród ozdobny w najbliższej okolicy budynku
  • ogród wodny pomiędzy budynkiem a stawem – z systemem pomostów oraz roślinami przywodnymi
  • altanę a pomostem
  • łąkę spajającą teren opracowania z terenami sąsiednimi o charakterze otwartego krajobrazu wiejskiego (pola uprawne, łąki)

ObiektProjekt koncepcyjny zagospodarowania terenu prywatnego
Lokalizacjamiejscowość k.Torunia
Powierzchnia70 000m2 (7 ha)
ZakresKomunikacja, mała architektura (w tym mury oporowe, ziemianka, altany, pomosty), oświetlenie, zieleń