Plac miejski w Zielonce

Założeniem projektowym było stworzenie przestrzeni reprezentacyjno-wypoczynkowej w centrum miasta. Na podstawie zapisów mpzp należało utrzymać oś widokową rozciągającą się od pawilonów przy ul. Kolejowej do pomnika Jana Pawła II (po przekątnej placu). Zaprojektowano przestrzeń integrującą lokalną społeczność, ogólnodostępną, poprzecinaną głównymi połączeniami komunikacyjnymi wraz z wyznaczeniem miejsc „zatokowych” – kameralnych, otoczonych zielenią. Oprócz rytmicznie posadowionych zadrzewień, nasadzono krzewy (w rejonach przyulicznych) oraz duże powierzchnie bylin kwitnących ozdobnych, prezentujących swoje walory niemalże przez cały rok (w rejonach centralnych).

ObiektProjekt zagospodarowania terenu placu im. Jana Pawła II w Zielonce. Dwa warianty koncepcyjne, z których jeden został zrealizowany jako projekt budowlano-wykonawczy (wariant nr 1)
LokalizacjaZielonka
ZamawiającyUrząd Miasta Zielonka
Powierzchnia4 885 m2
ZakresKomunikacja, mała architektura, instalacje elektryczne i sanitarne, zieleń.