Ul. Bardowskiego

Projekt zakłada udostępnienie terenu leśnego, w części podmokłego, użytkownikom pieszym oraz rowerowym poprzez realizację ścieżek, kładek oraz innych elementów infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej. Funkcja obiektu, oprócz rekreacji, obejmuje również edukację przyrodniczą – dzięki umieszczeniu w terenie tabliczek oraz tablic informacyjnych.

ObiektProjekt zagospodarowania południowej strony Kanału Bródnowskiego w Warszawie. Projekt budowlano-wykonawczy.
LokalizacjaWarszawa
ZamawiającyUrząd Miasta Stołecznego Warszawy. Projekt realizowany ze środków unijnych, na podstawie istniejącej koncepcji.
Powierzchniaok. 10 ha
ZakresKomunikacja (ścieżki pieszo-rowerowe oraz drewniane kładki piesze na palach), mała architektura w tym konstrukcje drewniane: 6 wiat rekreacyjnych z „zielonymi” dachami.