Boiska ul. Kowelska

Przedmiotem projektu jest ogólnodostępny teren przyszkolny o funkcji rekreacyjno-sportowej. W miejsce bardzo dużych powierzchni asfaltowych (ok. 5000m2) zaprojektowano terenowe urządzenia sportowe takie jak: bieżnia prosta 100m z zeskokiem, plac z urządzeniem do ćwiczeń kalistenicznych, boisko do koszykówki/siatkówki, boisko do piłki nożnej. Pomiędzy w/w jednostki programowe wpleciono infrastrukturę w postaci komunikacji pieszej (wraz z adaptacją chodników istniejących), jezdnej, parkingu, oświetlenia (sportowego oraz miejskiego), monitoringu, kanalizacji sanitarnej, urządzeń małej architektury służącej wypoczynkowi i utrzymaniu porządku oraz zieleń. W związku z koniecznością wynajmowania placu pod niewielkie/kameralne wydarzenia plenerowe – pozostawiono niezabudowaną część trawnikową w rejonie wjazdu na teren. Aby nie ograniczać miejsca pod projektowany program sportowy, drogę pożarową poprowadzono częściowo po terenie boiska (z dostosowaniem konstrukcyjnym jego podbudowy oraz układem piłkochwytu).
W podziemiach zabytkowej szkoły zaprojektowano strzelnicę sportową spełniającą wszelkie wymogi bezpieczeństwa oraz komfortu korzystania.

ObiektProjekt zagospodarowania terenu przy Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, przy ul. Kowelskiej 1, wraz z projektem strzelnicy sportowej w podziemiach budynku szkoły. Projekt budowlano-wykonawczy.
LokalizacjaWarszawa
ZamawiającyUrząd Miasta Stołecznego Warszawy
Powierzchnia7 300 m2
ZakresKomunikacja w tym parking, mała architektura (w tym urządzenia sportowe), boiska, instalacje elektryczne - oświetlenie, monitoring, instalacja sanitarna – odwodnienie, zieleń, projekt strzelnicy sportowej w budynku szkoły