Boiska ul. Trocka

Projekt przedstawia zagospodarowanie terenu przyszkolnego o funkcji sportowo-rekreacyjnej. Poza przebudową wejścia do szkoły, projektu dróg oraz pozostałej infrastruktury technicznej, zaprojektowano następujący program sportowy:

  • Boisko do piłki nożnej (weryfikowane przy odbiorze przez MZPN)
  • Boisko do koszykówki
  • Boisko do siatkówki oraz kort tenisowy z zakrzywioną ścianką treningową (tenisową)
  • Bieżnia okólna
  • Bieżnia prosta
  • Rozbieg z zeskokiem do skoku w dal – II etap budowy
  • Rzutnia do pchnięcia kulą – II etap budowy
  • Tor rolkarski do jazdy szybkiej – II etap budowy
  • Skate Park – II etap budowy

Wszystkie obiekty są oświetlone, odwodnione, wyposażone w ławki oraz ławy (w tym trybunowe), piłkochwyty, stojaki na rowery, kosze na odpadki, doprowadzono komunikację oraz obsadzono zielenią. Dodatkowo, na terenie zaprojektowano system nagłośnienia zewnętrznego dla organizacji imprez.
Poza godzinami pracy szkoły – obiekt jest dostępny dla lokalnej społeczności.
Budowa została podzielona na 2 etapy.

ObiektProjekt budowlano-wykonawczy przebudowy boisk szkolnych na terenie Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4 w Warszawie.
LokalizacjaWarszawa
ZamawiającyUrząd Miasta Stołecznego Warszawy
Powierzchnia10 200 m2
ZakresKomunikacja (chodniki, drogi jezdne, parkingi, plac manewrowy, drogi p.poż), terenowe obiekty sportowe, mała architektura (urządzenia sportowe, wypoczynkowe i porządkowe, śmietnik, ogrodzenie terenu), konstrukcja – przebudowa wejścia do budynku wraz z pochylnią stalową o dł. 38m) oświetlenie sportowe i uliczne, monitoring, nagłośnienie zewnętrzne dla organizacji zawodów/imprez, odwodnienie dróg oraz obiektów sportowych ( + wymiana kanalizacji na całym terenie), zieleń