DKZ wraz zagosp. terenu – ul. Blokowa

Etap 1:

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu w formie placu zabaw podzielonego na 2 strefy:
– strefę dla dzieci starszych – urządzenie stalowe na nawierzchni syntetycznej
– strefę dla dzieci młodszych – urządzenia na polu piaskowym
W/w strefy zostały oddzielone od siebie komunikacją wewnętrzną i otoczone zielenią wraz z ławkami.

Etap 2:

Przedmiotem projektu jest rozbudowa obiektu kubaturowego o funkcji edukacyjno-kulturalnej. Sala główna projektowanej rozbudowy połączona jest z istniejącym budynkiem łącznikiem. Elewacje południowa oraz zachodnia są na całej wysokości przeszklone. Nad danymi przeszkleniami zaprojektowano aluminiowe lamelle łamaczy światła (ażurowe „daszki” zacieniające o głębokości 1,2m). Przy budynku będzie znajdowało się patio i część ogrodowa z ławkami oraz zielenią. Całość położona jest na wzniesieniu o wys. 2m. Dookoła części ogrodowej rzeźba terenu przechodzi w skarpę schodząc do rzędnych obszarów przyległych. W skarpie wzniesienia znajdują się schody umożliwiające dojście do poszczególnych wejść dobudówki.
Każda część budynku oraz ogrodu jest dostępna dla osób niepełnosprawnych oraz wózków dzięki systemowi normatywnych pochylni.
Zarówno obiekt kubaturowy jak i teren przyległy wyposażony jest w instalacje (patrz zakres).

ObiektProjekt budowlano-wykonawczy rozbudowy Domu Kultury Zacisze wraz z zagospodarowaniem terenu – 2 etapy.
Etap 1: Plac zabaw
Etap 2: Rozbudowa Domu Kultury Zacisze
LokalizacjaWarszawa
ZamawiającyUrząd Miasta Stołecznego Warszawy
PowierzchniaPlac zabaw: 1500 m2
Rozbudowa: 120m2 zabudowy + 1000 m2 terenu przyległego
ZakresArchitektura i konstrukcja – rozbudowa budynku (1 kondygnacja, kubatura 360m3, zabudowa 120m2), instalacje elektryczne – budynek oraz teren, instalacje CO – budynek, Instalacje sanitarne w tym wentylacja i klimatyzacja – budynek, Instalacje wodociągowe – budynek, architektura wnętrz – budynek, Komunikacja – teren, Mała architektura – teren, Zieleń – teren.