O MNIE

Marta Kulbicka

Jestem absolwentką kierunku Architektura Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i od 2008 r., jako pracownia architektury krajobrazu, zajmuję się tworzeniem projektów przestrzeni publicznych głównie dla klientów instytucjonalnych.

Krajobraz mieści w sobie wiele zagadnień z zakresu środowiska przyrodniczego, infrastruktury oraz socjologii. Przestrzeń publiczna wymaga więc interdyscyplinarnego podejścia do tworzenia miejsc funkcjonalnych, bezpiecznych, posiadających swój charakter, klimat oraz wartość przyrodniczo-kulturową. Podczas realizacji projektów współpracują ze mną architekci, konstruktorzy, drogowcy, elektrycy, projektanci branży sanitarnej, geolodzy oraz geodeci.

Przed przystąpieniem do projektowania niezbędna jest inwentaryzacja terenu w celu jego waloryzacji a niekiedy przeprowadzenie konsultacji społecznych, gdzie w trakcie spotkań i warsztatów nawiązujemy dialog z interesariuszami oraz przyszłymi użytkownikami projektowanej przestrzeni.

Marta Kulbicka

“Krajobraz przypomina złożony organizm, którego część stanowi człowiek, dlatego wielowymiarowe i kompleksowe podejście do tematu jest próbą podniesienia jakości naszego życia.``

Green Pi

OFERTA

Wykonujemy kompleksowo projekty koncepcyjne oraz projekty budowlano-wykonawcze przestrzeni publicznych takich jak:

Ulice

Place i skwery miejskie

Tereny zieleni

Obiekty sportowe i rekreacyjne

w tym: boiska, bieżnie, skate parki, pumptracki, place zabaw i wiele innych

ZAKRES

W zakres dokumentacji obejmującej wszystkie niezbędne branże wchodzi projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzgodnieniami, kosztorys inwestorski, przedmiar, STWiORB.

DODATKOWO

Sporządzamy dodatkowo opracowania branżowe:

  1. inwentaryzacje dendrologiczne
  2. studia wykonalności
  3. programy funkcjonalno-użytkowe

KONTAKT

ADRES

ul. św. Wincentego 112/130
03-291 Warszawaa

BIURO

Pl. Hallera 5 lok 14a,
03-464 Warszawa
(Praga Północ)

TELEFON

SKONTAKTUJ SIĘ

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.